Monthly Archive 22 خرداد 1399

Byneromand

قطارهای مسافری ۴ تخته

قطارهای مسافری ۴ تخته

قطارهای مسافری ۴ تخته که به صورتvlp در شرکت ریل پرداز سیستم منتاژ ودر شرکت الیاف گستر زرین با همکاری تیم مهندسی ریل پرداز طراحی ومدل سازی وقالب انجام وتولید می شود ضمنا تمامی قطعات با بهترین پلی استر های ایزو ورزین های یووی دار وداشتن بهترین نوع پودرهای ضد اتش تولید ودر خط منتاژ تجهیز شده اند