بازسازی کامل آمبولانس

بازسازی کامل و تجهیز آمبولانس

بازسازی ، صافکاری ،نقاشی کامل ،تریم داخلی از جمله برق کشی کامل

تریم داخلی از نو طراحی شده

کف خودور به صورت کامل فایبر گلاس است که به هیچ عنوان امکان نفوذ آب ندارد و در مقابل پوسیدگی ها 100 درصد مقاوم است

پشت صندلی تکنسین نیز طراحی شده است